Kontakt

MRKONJIĆ Co. d.o.o. SPLIT
OVLAŠTENA TRGOVINA I SERVIS ZA STIHL I VIKING

web: www.mrkonjicco.hr
e-mail: mrkonjic.co@st.t-com.hr

TRGOVINA 1:
SLAVIĆEVA 4
21000 SPLIT
HRVATSKA
Tel/faks: 021/486-793

TRGOVINA 2:
114. BRIGADE 7
21000 SPLIT
HRVATSKA
Tel/faks: 021/367-225

SERVIS:
SLAVIĆEVA 5
21000 SPLIT
HRVATSKA
Tel: 021/486-767